Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-22402
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2020-11-08
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen fokuserar på klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd och vårdandet av patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada. Vidare behandlar kursen fysiska undersökningstekniker, metoder för primär och sekundär bedömning, prioritering, vårdåtgärder samt utvärdering i samband med akutsjukvård.

Innehåll

Kursen introducerar till grunderna i klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd och vårdandet av patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada relaterat till akutsjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Kursen behandlar fysiska undersökningstekniker, anamnes med patientens hälsohistoria och hälsotillstånd samt akutsjuksköterskans förmåga till självständiga bedömningar av patienters symtom och tecken. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning av patienter samt prioritering, vårdåtgärder och utvärdering i samband med akutsjukvård. Vidare behandlas problemställningar rörande hållbar akutsjukvård och dess betydelse för vårdandet i samband med bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Kan vi hjälpa dig?