Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-23102
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2020-11-08
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen lär du dig att självständigt genomföra prehospitala bedömningar av patienter som plötsligt drabbats av sjukdom eller skada samt prioritera vårdåtgärder. I kursen ingår en vecka verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll

Kursen introducerar till grunderna i ambulanssjuksköterskans kliniska bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd och vårdandet av patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada. Kursen behandlar fysiska undersökningstekniker, anamnes med patientens hälsohistoria och hälsotillstånd samt ambulanssjuksköterskans förmåga till självständiga bedömningar av patienters symtom. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning av patienter samt prioritering, vårdåtgärder och utvärdering i samband med ambulanssjukvård. Vidare behandlas problemställningar rörande hållbar ambulanssjukvård och dess betydelse för vårdandet i samband med bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Kan vi hjälpa dig?