Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-23202
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-11-09
Slutar: 2021-01-17
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen är en fortsättning på Bedömning och omhändertagande inom ambulanssjukvård I och fokuserar på bedömning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada orsakade av låg- eller högenergetiskt våld. Därtill ingår även läkemedelsbehandling och diagnostik. I kursen ingår en vecka verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll

Kursen fokuserar på ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar i samband med bedömning, diagnostik, behandling och vårdande av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och skada samt av patienter som bedöms vara särskilt sårbara eller utsatta. Kursen behandlar hälsorisker utifrån olika åldrar, socioekonomi, kulturer och kön men också vårdandet av patienter med funktionsnedsättningar, patienter som utsatts för våld i nära relationer och patienter som vårdas i livets slutskede samt etiska frågeställningar. Vidare behandlas problemställningar rörande hållbar ambulanssjukvård och dess betydelse för vårdandet av patienter som bedöms vara särskilt utsatta eller sårbara. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 1,5 hp.

Kan vi hjälpa dig?