Huvudmeny

Just nu uppdaterar vi våra utbildningssidor, vilket kan leda till att sidorna inte visas på ett korrekt sätt.

Kurser VT 2019

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (47)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik II

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Färglära

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Hälsa, livsstil och förändring hos individen

Management och revision i professionella organisationer

Mönsterkonstruktion I

Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv

Textil Innovation

Textil materiallära

Avancerad nivå

Akutmedicin

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital vårdmiljö

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

I patientens värld - med fokus på existensen

Människan med demens och multisjuklighet