Huvudmeny

Kurser VT 2019

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (56)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik II

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Fältstudie A

Fältstudie D

Färglära

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Hälsa, livsstil och förändring hos individen

Management och revision i professionella organisationer

Mönsterkonstruktion I

Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv

Studentdrivet designprojekt A

Studentdrivet designprojekt B

Textil Innovation

Textil materiallära

Avancerad nivå

Akutmedicin

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital vårdmiljö

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

I patientens värld - med fokus på existensen

Människan med demens och multisjuklighet