Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital vårdmiljö

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-21491
Första anmälningsdag: 2018-09-17
Sista anmälningsdag: 2018-10-15
Antal platser: 10
Startar: 2019-01-21
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper om vårdande i högteknologisk och prehospital miljö samt vetenskapliga metodologier. Vidare syftar kursen till att inhämta kunskaper i att utarbeta examensarbete i form av manuskript för vetenskaplig artikel eller rapport vilka skall kunna kommunicera denna nationellt så väl som internationellt. I kursens fördjupas kunskaperna från masterprogrammets första år. Förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar fördjupas liksom förståelsen av forskningsetiska principer inom vårdvetenskap. Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Kursen innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen i programmet och är en fördjupning av vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. I kursen försvaras examensarbetet vid ett seminarium samt att ett opponentskap genomförs. I de fall där det examinerade och godkända examensarbetet utgörs av ett manuskript, skall detta vara anpassat för vetenskaplig tidskrift.

Kan vi hjälpa dig?