Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-36291
Första anmälningsdag: 2018-09-17
Sista anmälningsdag: 2018-10-15
Antal platser: 30
Startar: 2019-01-21
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid:

Kursen gör dig bekant med lärarutbildningens mål och innehåll såväl den högskoleförlagda som den verksamhetsförlagda delen. Du kommer även att utveckla och integrera din egen teoretiska och praktiska yrkesteori. Du får insikt i vad det innebär att vara VFU-lärare.

Innehåll

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem för studenter under VFU, samt de kompetenser som behövs för att utöva professionell handledning. Utgångspunkt tas i forskning om handledning, i styrdokument samt i VFU-lärarens egen praktiska verksamhet. Olika teorier och metoder diskuteras för att stödja studenten i utvecklandet av den kommande yrkesrollen. Ytterligare behandlas modeller för reflektion, reflekterat skrivande samt lärarprofessionalism där bland annat innebörder av yrkesetik diskuteras.