Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Kurser VT 2020

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (93)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik II

Cirkulär Textil

Cirkulär Textil

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Fältstudie D

Färglära

Färglära 2

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen

Förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi, distans

Grundläggande marknadsföring, distanskurs

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Hälsa, livsstil och förändring hos individen

Management och revision i professionella organisationer

Modeskiss och illustration

Mönsterkonstruktion I

Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv

Socialrätt II

Studentdrivet projekt: utställning och performance

Textil Innovation

Textil materiallära

Avancerad nivå

Akutmedicin

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

Akutsjukvård

Ambulanssjukvård

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Klassningssystem för byggnader och hållbara städer

Robusta försörjningssystem

Vårdutveckling och förbättringsarbete inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Forskarnivå