Huvudmeny

Kurser VT 2020

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (41)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik II

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Färglära

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen

Hälsa, livsstil och förändring hos individen

Management och revision i professionella organisationer

Mönsterkonstruktion I

Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv

Projektledning

Verksamhetsutveckling, förbättringskunskap och digitalisering inom äldreomsorg

Avancerad nivå

Akutmedicin

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

I patientens värld - med fokus på existensen

Vårdutveckling och förbättringsarbete inom prehospital och intrahospital akutsjukvård