Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Affärsjuridik II

15 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-15501
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 10
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen behandlar bland annat avtalsrätt inklusive olika tolkningsmetoder, köprätt avseende såväl lös som fast egendom, köp av tjänster, entreprenadrättsliga regler, fordringsrättsliga regler utifrån skuldebrevslagens regelverk, olika säkerhetsrätter, associationsrättsliga med tonvikt vid aktiebolagsrättsliga och handelsbolagsrättsliga bestämmelser, regler om företagsrekonstruktion, utsökning och konkurs.

Innehåll

Kursen innehåller följande rättsregler av betydelse för revisionsverksamhet:
• Aktiebolagsrätt, fördjupning om bl a regler om nyemissioner samt kapitalanvändning och ställföreträdaransvar
• Revisorns roll i aktiebolag
• Förmögenhetsbrott
• Säkerhetsrätt
• Obeståndsrätt
• Penningtvätt

Kan vi hjälpa dig?