Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-20901
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 100
Startar: 2020-03-30
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen handlar om hur den akutmedicinska vården av barn och ungdomar utförs. Man går igenom olika kritiska tillstånd som barn och ungdomar kan råka ut för, t ex kirurgiska och ortopediska tillstånd, trauma och smärta och smärtlindring. I kursen ingår även moment där misshandel och misstanke om misshandel tas upp och man diskuterar olika etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sina kunskaper om bedömning samt vård och behandling av akut sjukdom/skada hos barn och ungdom. Vikten av barn och ungdomar samt närståendes delaktighet i vården behandlas i kursen. Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma. Kursen behandlar även svikt i vitala funktioner utifrån respiration, cirkulation, principer för Barn-HLR, primärt omhändertagande av svårt sjukt barn enligt ABCDE. Andra områden som behandlas är akuta medicinska, kirurgiska och ortopediska tillstånd, bränn-kyl och el-skador, infektionssjukdomar, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans samt akuta förgiftningar. Vidare behandlas lagstiftning med fokus på barn som far illa samt etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Kan vi hjälpa dig?