Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-22601
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 20
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen är en progression av kursen Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II, 7,5 hp. Kursen fokuserar på vårdandet av patienter som bedöms vara särskilt sårbara eller utsatta. Kursen behandlar akutsjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar för bedömning och värdering av hälsorisker utifrån olika åldrar, socioekonomi, kulturer och kön men också vårdandet av patienter med funktionsnedsättningar, patienter som utsatts för våld/misshandel i nära relationer och patienter som vårdas i livets slutskede. Ett annat område som behandlas i kursen är ledning, samverkan och organisering av vårdarbete i samband med stor olycka och katastrof utifrån akutsjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Slutligen behandlas problemställningar hållbar akutsjukvård och dess betydelse för vårdandet av patienter som bedömts vara särskilt sårbara eller utsatta. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp..

Kan vi hjälpa dig?