Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-23601
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 20
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen är en progression av kursen Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I, 7,5 hp. Kursen fokuserar specifikt på patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada orsakade av låg- eller högenergetiskt våld och som är i behov av ambulanssjukvård relaterat till ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Andra områden som ingår är läkemedelsbehandling och diagnostik av sjukdomar eller skador utifrån ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Slutligen behandlas problemställningar rörande hållbar ambulanssjukvård och dess betydelse för diagnostik och behandling av patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Kan vi hjälpa dig?