Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-23601
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen är en fortsättning på Bedömning och omhändertagande i ambulanssjukvård I och II och fokuserar på bedömning av särskilt sårbara patienter. Även samverkan och organisation vid stor olycka eller katastrof behandlas i kursen. I kursen ingår en veckas verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll

Kursen är en progression av kursen Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II, 7,5 hp. Kursen fokuserar på vårdandet av patienter som bedöms vara särskilt sårbara eller utsatta. Kursen behandlar ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar för bedömning och värdering av hälsorisker utifrån olika åldrar, socioekonomi, kulturer och kön men också vårdandet av patienter med funktionsnedsättningar, patienter som utsatts för våld/misshandel i nära relationer och patienter som vårdas i livets slutskede. Ett annat område som behandlas i kursen är ledning, samverkan och organisering av vårdarbete i samband med stor olycka och katastrof utifrån ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Slutligen behandlas problemställningar hållbar ambulanssjukvård och dess betydelse för vårdandet av patienter som bedömts vara särskilt sårbara eller utsatta. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Kan vi hjälpa dig?