Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Cirkulär Textil

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-19803
Första anmälningsdag: 2020-02-20
Antal platser: 300
Startar: 2020-06-08
Slutar: 2020-08-16
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.
Studietid: Blandade tider

Denna kursen ger en vägledning inom den mycket komplexa textilnäringen, i världen den näst största efter matproduktion. Vi vet att vi måste optimera vårt förhållningssätt inom denna, och det är endast genom kunskap vi kan bete oss förnuftigt. I kursen belyses aspekter som kan vara värdefulla för både personer inom näringslivet och för privatpersoner. Syftet är att ta ansvar för en rimlig framtid.

Språk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning och litteratur på engelska förekommer.

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i den textila värdekedjan och i textila material, från fibernivå till färdiga produkter, genom att analysera textila processer i ett cirkulärt flöde, vilket avses leda till att naturens resurser kan användas och återvinnas utan förluster. De inledande föreläsningarna belyser olika textila kvalitetsaspekter, i avsikt att kunna välja alternativa material för att skapa en ”cirkulär produkt”. Därutöver avhandlas problemställningar inom det textila konsumtionsmönstret, med tillämpade exempel från industrin.Kursen tar också upp alternativa val i produktutvecklingsprocessen i samband med färdiga textilprodukter. Sortering och återanvändning av textila produkter presenteras i form av ex. digitalisering med ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdkedjan.

I kursen Cirkulär Textil har du som student tillgång till e-böcker. All kurslitteratur finns alltså tillgänglig digitalt.

Kan vi hjälpa dig?