Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Datastrategier för organisationsutveckling

7,5 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Anmälningskod: HB-36001
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 15
Startar: 2020-05-04
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Syftet med kursen är att studenten introduceras till teorier, forskning och praxis kopplade till data och ”big data” samt bildar förmåga att värdera och fördjupa sig i dessa områdens relevans för informations- och kommunikationshantering samt verksamhetsutveckling i organisationer. Studenterna utvecklar därigenom färdigheter i att se, tänka och tala om, samt agera på och planera för, data som strategisk resurs i olika typer av organisationer. Kursen lägger vikt vid att ge studenterna såväl kritiska perspektiv på data som informationsresurs generellt sett, som kompetenser för utveckling av hållbara datastrategier för nya och kompletterande värden, tjänster och produkter i specifika organisatoriska kontexter.

Centrala teman i kursen berör:
•begrepp, definitioner och teorier kopplade till data och ”big data”
•modeller och metoder för omvandling av data till nya värden, tjänster och produkter i organisationer
•metoder för utveckling av datastrategier i organisatorisk kontext
•etiska, juridiska och kritiska perspektiv på data

Observera

Kursen läses helt på distans utan träffar på campus.
Kan vi hjälpa dig?