Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Det flerspråkiga klassrummet

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-33301
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 30
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

För dig som vill stärka din kompetens i arbetet med flerspråkiga elever.

Innehåll

Pedagogiska verksamheter är idag ofta språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer. I denna kurs får du kunskap om hur man som lärare kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i skolans olika ämnen för att förbättra undervisningen för flerspråkiga och nyanlända elever. I kursen belyser vi undervisning utifrån ett andraspråks och flerspråkighets perspektiv. Vi diskuterar även hur pedagogisk verksamhet kan organiseras för att stötta flerspråkiga elever och vi studerar hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande.

Kan vi hjälpa dig?