Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Ekonomistyrning I

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-10101
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 10
Startar: 2020-03-30
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen består av tre avsnitt som behandlar kalkylering, budgetering och prestationsmätning. Inledningsvis behandlas hur olika kalkyler kan användas i beslutssituationer och hur kalkylmodeller kan skapa förutsättningar
för lönsamhetsbedömning av produkter och verksamheter genom olika typer av kostnadsfördelning.Budgeteringsavsnittet introducerar den formella styrningen och studenten tränas i att beskriva en organisations verksamhet ur
ett lönsamhetsperspektiv med hänsyn till finansiell styrka och likviditet.
Avslutningsvis behandlas hur man kan beräkna mål i en organisation och hur man med hjälp av prestationsmätning kan analysera utfallet.

Kan vi hjälpa dig?