Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-26301
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 16
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i vårdvetenskap och ger möjlighet för sjuksköterskor med äldre utbildning att komplettera behörighet och utbildning till kandidatexamen. Du utvecklar din förmåga i att föra vetenskapliga resonemang och att använda vetenskapliga metoder.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår att försvara sitt eget examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Kan vi hjälpa dig?