Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-26401
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 10
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i vårdvetenskap
genom att skriva ett examensarbete på magisternivå. Kursen ger också en fördjupning i forskningsmetodik och ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår också att försvara det egna examensarbetet vid ett seminarium samt genomföra ett opponentskap.

Kan vi hjälpa dig?