Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-26401
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 10
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen vänder sig till dig som ska skriva examensarbete i vårdvetenskap på magisternivå.
Kursen ger möjlighet till fördjupning i forskningsmetodik och i ämnesområdet vårdvetenskap.

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall fördjupa ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt genom att genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet.

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår också att försvara det egna examensarbetet vid ett seminarium samt genomföra ett opponentskap.

Kan vi hjälpa dig?