Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

15 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-21001
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 10
Startar: 2020-03-30
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen genomför du ett examensarbete inom professionsområdet i syfte att fördjupa ditt vetenskapliga förhållnings- och arbetssätt.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet samt aktuell profession och kontext. Seminarier genomförs under terminens gång där examinationsmanuset presenteras av författaren och granskas av kursdeltagare och lektor. I kursen ingår också att försvara ett eget examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Kan vi hjälpa dig?