Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Fältstudie A

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-14003
Första anmälningsdag: 2020-02-20
Antal platser: 40
Startar: 2020-06-08
Slutar: 2020-08-16
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

Programstudenter vid Textilhögskolan har möjlighet att göra en fältstudie som komplement till sitt utbildningsprogram. Kursen består av studier på ett företag/en organisation inom den textila branschen och avslutas med en rapport. Dessa kurser är ett utmärkt sätt att applicera dina kunskaper, få relevant arbetslivserfarenhet och viktiga kontakter inom näringslivet.

Kursen ska bedrivas på ett företag med verksamhet inriktad mot textil- eller konfektion. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och studentens studiebakgrund. Studenten ska i samråd med handledare formulera en problemställning inom företagets verksamhet. Utifrån arbetsloggen ska studenten problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:

Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation

Kan vi hjälpa dig?