Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Färglära 2

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-12801
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 300
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Färg som kulör spelar en stor roll i den miljö vi vistas i vare sig det gäller i den offentliga miljön, på arbetsplatsen eller i hemmet. Färgen associerar till olika upplevelser, den väcker känslor och den påverkar vår sinnesstämning, den ger oss vägledning och information och vi måste ständigt göra val av hur färgen ska användas.
Intresset om färg är väldigt allmängiltigt. Alla människor har ett förhållande till färg som varierar och de flesta har en åsikt om vad som är bra och dåligt med färg och färgsättning, men det krävs mer kunskap än man tror för att få färger att passa in i olika miljöer och användas inom olika produktområden.
I kursen belyser vi på olika sätt att arbeta med färgen i betydelsen kulör, du får en bred orientering om hur du kan arbeta med färg på ett medvetet sätt, att kunna se hur vi blir påverkade av färgen. Att göra de val som grundar sig på kunskaper om färgers betydelse och påverkan och går igenom grunderna i olika färgblandningar som behövs för att uppnå ett bra resultat både yrkesmässigt och för att förgylla vår vardag.
I kursen kommer vi att arbeta med NCS-systemet och dess utbildningsmaterial. Vi kommer också att använda oss av gouachefärger till de färgblandningsövningar som ingår i kursen.

Innehåll

Kursen behandlar området färglära, dvs hur grundläggande kunskaper inom färgläran ger verktyg för att identifiera, analysera, mäta och beskriva färg i ett gestaltande syfte. Att praktiskt arbeta med färgblandningar och omsätta det för att kunna arbeta med färgsättning både inom industri och hantverk.

Kan vi hjälpa dig?