Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-35001
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-03-26
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

I kursen identifieras och analyseras folkbibliotekens roller ur olika teoretiska perspektiv. Kursen inleds genom en presentation av valda teoretiska perspektiv genom vilka rådande villkor för folkbibliotek i det svenska samhället kan beskrivas och förstås.

I folkbibliotekens uppdrag ingår att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Aktivt medborgarskap kan anses vara en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Därför förs i kursen en diskussion om folkbibliotekens verksamhet i ljuset av folkbibliotekens betydelse och uppdrag för att stötta ett aktivt medborgarskap. Eventuella gränsdragningar, som kan behöva göras av folkbibliotekens verksamhet, uppmärksammas och problematiseras i kursen. Särskilt fokus läggs på hur och om folkbibliotek kan erbjuda tjänster som stöttar nyanländas sätt att söka och använda information på.

Kan vi hjälpa dig?