Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-35001
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 20
Startar: 2020-03-26
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

I kursen identifieras och analyseras folkbibliotekens roller ur olika teoretiska perspektiv. Kursen inleds genom en presentation av valda teoretiska perspektiv genom vilka rådande villkor för folkbibliotek i det svenska samhället kan beskrivas och förstås.

I folkbibliotekens uppdrag ingår att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Aktivt medborgarskap kan anses vara en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Därför förs i kursen en diskussion om folkbibliotekens verksamhet i ljuset av folkbibliotekens betydelse och uppdrag för att stötta ett aktivt medborgarskap. Eventuella gränsdragningar, som kan behöva göras av folkbibliotekens verksamhet, uppmärksammas och problematiseras i kursen. Särskilt fokus läggs på hur och om folkbibliotek kan erbjuda tjänster som stöttar nyanländas sätt att söka och använda information på.

Kan vi hjälpa dig?