Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-26001
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 30
Startar: 2020-03-30
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I denna kurs får du lära dig att bedöma behov av och förskriva förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel inom inkontinens, stomi och diabetes.

Innehåll

I kursen behandlas teorier och modeller för ett hälsofrämjande och förebyggande vårdande vid funktionsnedsättningar där förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel kan bli aktuellt. Förskrivningsprocessen liksom material- och metodkunskap relaterat till respektive användningsområde studeras. Vidare diskuteras kursens ämnesområde utifrån såväl vårdvetenskapliga begrepp och etiska hänsynstaganden som ur perspektivet hållbar utveckling. Därutöver ingår teorier och modeller för kommunikation, undervisning och handledning. Även aktuella lagar och författningar och deras tillämpning belyses.

Kan vi hjälpa dig?