Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

I denna kurs får du lära dig att bedöma behov av och förskriva förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel inom inkontinens, stomi och diabetes.

Innehåll

I kursen behandlas teorier och modeller för ett hälsofrämjande och förebyggande vårdande vid funktionsnedsättningar där förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel kan bli aktuellt. Förskrivningsprocessen liksom material- och metodkunskap relaterat till respektive användningsområde studeras. Vidare diskuteras kursens ämnesområde utifrån såväl vårdvetenskapliga begrepp och etiska hänsynstaganden som ur perspektivet hållbar utveckling. Därutöver ingår teorier och modeller för kommunikation, undervisning och handledning. Även aktuella lagar och författningar och deras tillämpning be

Kan vi hjälpa dig?