Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundläggande fysik

9 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-16801
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 15
Startar: 2020-02-17
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen ger behörighet Fysik 2.

Innehåll

Grundläggande fysik har som huvudsakligt syfte att utveckla och fördjupa kunskaper om fysikens begrepp, teorier och modeller. Undervisningen skall bidra till en utvecklad förståelse för fysikens olika tillämpningar i samhället och därmed en hållbar utveckling av den samma. Fokusområdena berör två- och flerdimensionella rörelser, centralrörelse samt begreppen rörelsemängd och impuls. Vidare introduceras området som berör magnetism och induktion. Kursen inkluderar vidare harmoniska svängningar, olika typer av mekaniska svängningar samt elektromagnetiska vågrörelser och stråloptik. Avslutningsvis studeras också områden inom atom- och kärnfysik.
Genom undervisningen är syftet också sådant att studenten skall utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på sin omvärld.

Kan vi hjälpa dig?