Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundläggande marknadsföring, distanskurs

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-10603
Första anmälningsdag: 2020-02-20
Antal platser: 100
Startar: 2020-06-08
Slutar: 2020-08-23
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Obligatoriska träffar: 3
Studietid: Blandade tider

Kursen avser att ge en övergripande bild av marknadsföringsämnet utifrån både ett konsument- och ett företagsperspektiv. En utgångspunkt är en förståelse för både den externa och den interna miljö i vilket företag och konsumenter verkar. Kursen avser vidare att behandla konsumentens beslutsprocess i olika köpsituationer och de faktorer som påverkar konsumentens köpbeslut. Kursen avser slutligen att belysa företagets agerande avseende kommunikation, distribution, prissättning, produktutveckling och marknadsplanering.

Innehåll

Kursen avser att ge en övergripande bild av marknadsföringsämnet utifrån både ett konsument- och ett företagsperspektiv. En utgångspunkt är en förståelse för både den externa och den interna miljö i vilket företag och konsumenter verkar. Kursen avser vidare att behandla konsumentens beslutsprocess i olika köpsituationer och de faktorer som påverkar konsumentens köpbeslut. Kursen avser slutligen att belysa företagets agerande avseende kommunikation, distribution, prissättning, produktutveckling och marknadsplanering.

Kan vi hjälpa dig?