Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundläggande matematik 1 + 2

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-16701
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 15
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Delkurs 1 ger behörighet Matematik 3c.

Delkurs 2 ger behörighet Matematik 4.

Innehåll

Delkurs 1 behandlar inledningsvis algebra och funktioner, som ger grunder för kursens huvuddelar som är derivator och integraler. Kursen avslutas med en trigonometridel.

I delkurs 2 kommer trigonometrin att behandlas mer komplett än tidigare; de sedan tidigare kända trigonometriska funktionerna kommer att utvidgas till hela enhetscirkeln och argumenten kommer att kunna anta godtyckliga värden. Många viktiga trigonometriska formler kommer att härledas och behandlas. Exempelvis förklaras hur man kan skriva om summan av två trigonometriska funktioner som en enda trigonometrisk funktion med lämpligt val av fasförskjutning och amplitud. Dessa kunskaper är viktiga om man vill läsa vidare inom Mekanik eller Signalbehandling. Matematik är viktigt i många
tillämpningar, men det är också ett eget ämne, med egna särdrag, och dessa är viktiga att känna till för att kunna använda den kraft som finns i matematiken fullt ut. Kursen innehåller därför också ett avsnitt om bevisföring. Kursen bygger vidare på derivering och inför de kanske viktigaste matematiska formlerna i analysen: kedjeregeln och produktregeln. Med hjälp av dessa verktyg kan vi analysera mer komplicerade funktioner, rita grafer och bestämma extrempunkter. Integraler introduceras och dessa kan användas för att beräkna volymer hos rotationskroppar. Men integraler har många fler tillämpningar t.ex. för att beräkna sträckor ur ett vt-diagram i fysiken. Integraler kan vara mycket svåra att beräkna exakt och i kursen ges därför också en introduktion till hur man kan använda räknetekniska hjälpmedel för att hitta approximativa lösningar. Polynom är enkla funktioner på så sätt att funktionsvärden kan beräknas enbart med hjälp av de fyra räknesätten och de används i de mest skiftande tillämpningar. Likväl krävs det kännedom om komplexa tal för att förstå dem fullt ut. Komplexa tal kommer därför att vara en stor del av kursen.

Kan vi hjälpa dig?