Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundläggande programmering i Python

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-15003
Första anmälningsdag: 2020-02-20
Antal platser: 150
Startar: 2020-06-08
Slutar: 2020-08-30
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

I denna kurs ges studenten grundläggande kunskaper i programmering baserat på programspråket Python version 3. Kursen
består av två delar: teoridel och praktiska programmeringsövningar. I den teoretiska delen introduceras programmering utifrån
grundläggande byggstenar, såsom in- och utmatning av information till ett datorprogram, datatyper, selektioner och iterationer.
Dessa byggstenar används sedan för att introducera egendefinierade funktioner, moduler, fil- och grafikhantering.
Programmering tränas genom praktiska moment där studenten löser ett antal programmeringsuppgifter genom att skriva egna
program i Python.

Kan vi hjälpa dig?