Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-36801
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 30
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid:

Om du vill förkovra dig i olika teorier om handledning, vill utöka dina kunskaper som VFU-lärare eller tycker att det framöver skulle vara spännande att vara VFU-lärare, då passar kursen Handledningsutbildning för VFU-lärare utmärkt för dig. Under kursens gång kommer det att finnas gott om tillfällen att diskutera med kollegor om handledning, reflektion, samtal, etik, professionalism och mycket annat. Mötet mellan deltagarnas många olika erfarenheter gör kursen extra värdefull.

Innehåll

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem för studenter under VFU, samt de kompetenser som behövs för att utöva professionell handledning. Utgångspunkt tas i forskning om handledning, i styrdokument samt i VFU-lärarens egen praktiska verksamhet. Olika teorier och metoder diskuteras för att stödja studenten i utvecklandet av den kommande yrkesrollen. Ytterligare behandlas modeller för reflektion, reflekterat skrivande samt lärarprofessionalism där bland annat innebörder av yrkesetik diskuteras.

Kan vi hjälpa dig?