Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-36801
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 30
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid:

Innehåll

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem för studenter under VFU, samt de kompetenser som behövs för att utöva professionell handledning. Utgångspunkt tas i forskning om handledning, i styrdokument samt i VFU-lärarens egen praktiska verksamhet. Olika teorier och metoder diskuteras för att stödja studenten i utvecklandet av den kommande yrkesrollen. Ytterligare behandlas modeller för reflektion, reflekterat skrivande samt lärarprofessionalism där bland annat innebörder av yrkesetik diskuteras.

Kan vi hjälpa dig?