Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

I patientens värld - med fokus på existensen

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-27701
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 15
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Studietid: Dag

Kursen fokuserar på existensfilosofiska utgångspunkter av betydelse för vårdvetenskap och vårdande. Det existensfilosofiska perspektivet synliggör människans existentiella villkor och vad dessa villkor innebär när människan blir patient.

Innehåll

I kursen studeras existensfilosofiska utgångspunkter av betydelse för vårdvetenskap. Dessa utgångspunkter studeras i förhållande till synen på människan som både biologi och existens. Frågeställningar avseende villkor för hälsa och välbefinnande genereras och bearbetas med fokus på existens. Människan existentiella frihet och sårbarhet studeras i relation till hälsa samt hälsa som livskraft och livsrytm utvecklas. I kursen belyses även hållbarhetsperspektiv i relation till vårdvetenskaplig teoribildning och människans existentiella villkor.

Kan vi hjälpa dig?