Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-39501
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 15
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-25
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen sätter fokus på bibliotekens funktion som lärandemiljö och på biblioteksanvändares utveckling av utbildningsrelaterade informationskompetenser. Kursen lägger stor vikt vid den komplexa praktiken att söka, använda och värdera information i det digitala samhället. Informationskompetens och medie- och informationskunnighet (MIK) är breda begrepp som relaterar till företeelser såsom informationsbehov, informationssökning och kritisk granskning. Dessa begrepp diskuteras och problematiseras utifrån aktuell forskning på området. Vidare behandlas sökmotoralgoritmer i kursen. I kursen får studenten stifta bekantskap med relevanta resurser för undervisning i informationssökning samt för samverkan med andra professioner.

Observera

Kursen ges på halvfart/distans och innehåller en träff på campus i Borås. Vi rekommenderar att ni deltar i träffen men den är inte obligatorisk. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kan vi hjälpa dig?