Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Introduktion till hållbar utveckling

5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-14603
Första anmälningsdag: 2020-02-20
Antal platser: 40
Startar: 2020-06-08
Slutar: 2020-08-23
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

Kursen behandlar ämnesområdet miljövetenskap och hållbar utveckling, dvs hur människan måste förändra sitt beteende vad
gäller sin populationstillväxt, livsstil, konsumtion och därmed resursanvändning så att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Hållbar utveckling bygger på en integration mellan miljödimensionen, den ekonomiska dimensionen och den sociala
dimensionen, och kursen behandlar olika begrepp och företeelser som förtydligar och beskriver problematiken, och som ger ett
kunskapsunderlag för en vidare förståelse för processen mot en hållbar utveckling.

Kursen belyser hur miljövetenskap, lagstiftning, samhällsutveckling, företagande och individers beteende kan utgöra
integrerade och möjliggörande faktorer för ett effektivt och framgångsrikt arbete i processen för att nå målet en hållbar
utveckling, dels för att förbättra ekosystemens villkor, dels för att möjliggöra en ekonomiskt och socialt mindre ohållbar global
situation.

Kursen ger studenten en naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig grund i miljövetenskapens och hållbar utvecklings olika
dimensioner för fortsatta studier, i sin professionsroll och i sin roll som samhällsmedborgare.

Kan vi hjälpa dig?