Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Introduktion till livscykelanalys - distanskurs

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-14801
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 25
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska
Studietid: Dag

Innehåll

Kursens huvudsyfte är att få förståelse för principerna och strukturen i livscykelanalyser. Kursen berör viktiga begrepp i livscykelanalyser såsom mål och omfattning, systemgräns, processträd, funktionell enhet, allokering, inventering, klassificering, karakterisering och viktning.

Kan vi hjälpa dig?