Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Introduktion till livscykelanalys - distanskurs

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-14703
Första anmälningsdag: 2020-02-20
Antal platser: 50
Startar: 2020-06-08
Slutar: 2020-08-23
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska
Studietid: Dag

Innehåll

Kursens huvudsyfte är att få förståelse för principerna och strukturen i livscykelanalyser. Kursen berör viktiga begrepp i livscykelanalyser såsom mål och omfattning, systemgräns, processträd, funktionell enhet, allokering, inventering, klassificering, karakterisering och viktning.

Kan vi hjälpa dig?