Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Klassningssystem för byggnader och hållbara städer

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-14501
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 20
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-22
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen ingår som programkurs i Magisterutbildning i byggteknik Hållbart samhällsbyggande. Utbildningen riktar sig mot hållbart samhällsbyggande och en optimering av de tre faktorerna, miljö, ekonomi och sociala aspekt inom det byggtekniska området. Samhällsbyggande inbegriper både nybyggnation, renovering av befintligt byggbestånd på enskild byggnads-, stadsdelsnivå samt samhällets tekniska system för den byggda miljön.

Innehåll

Kursens huvudsyfte är att med ett kritiskt förhållningssätt få förståelse för hur och varför olika klassningssystem för byggnader och hållbara städer används i hela byggprocessen: från planering till drift. Kursen fördjupar sig i olika certifieringssystem som används i Sverige och andra länder avseende innehåll/kriterier, administration och användbarhet.

Kan vi hjälpa dig?