Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-39401
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 35
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen behandlar litteraturfrämjande och litteraturförmedling på skolbibliotek och dess betydelse för elevers läsning.

Innehåll

Kursen behandlar litteraturfrämjande och litteraturförmedling på skolbibliotek och dess betydelse för elevers läsning. Centrala begrepp inom barn- och ungdomslitteraturforskningen behandlas liksom olika förmedlingsmetoder, den samtida litteraturens genrer och indelningsgrunder. Kursen vänder sig till personer som arbetar/kommer arbete på skolbibliotek och/eller som vill ha fördjupade kunskaper om litteraturförmedling inom skolbibliotekskontexten.

Observera

Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller en träff på campus i Borås. Vi rekommenderar att ni deltar i träffen men den är inte obligatorisk. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.
Kan vi hjälpa dig?