Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Management och revision i professionella organisationer

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-16201
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 10
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen får du kunskap om hur ledningen arbetar med intern styrning för att leva upp till revisionens krav på både ekonomisk effektivitet och samhällelig legitimitet. Vi analyserar och diskuterar hur ledningen kan balansera kravet på ökade professionella självvärderingar och ekonomisk redovisning utan att det endast blir ceremoniella uppföljningsritualer.

Innehåll

I kursen presenteras revision som ett kontrollinstrument och ett managementverktyg i komplexa sammanhang där revision således både bevakar samt utvecklar moderna organisationer. Utifrån ett brett perspektiv på begreppet revision blandas i kursen traditionella redovisningsperspektiv med områden som etik, trovärdighet, kvalitet, hållbarhet och kultur. Utmaningen i kursen är att försöka förstå granskningens karaktär och mening för att därigenom ge revisionen sin betydelse.

Kursen tar upp följande perspektiv: (1) Revisionssamhället och dess legitimitetssträvan, (2) grundläggande betraktelsesätt på revision, (3) revision och redovisning, (4) förtroendeskapande revision, (5) hållbar framtidsutveckling med revision.

Kan vi hjälpa dig?