Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Pedagogiskt arbete

15 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Innehåll

Kursen behandlar framväxten av pedagogiskt arbete som forsknings- och praktikfält. Ett centralt fokus i kursen är praktiknära forskning. Vad som utmärker praktiknära forskning inom utbildningsområdet kommer att exemplifieras, diskuteras och problematiseras under kursens föreläsningar och seminarier. Även vetenskapligt kritiska frågor kring den praktiknära forskningens relevans och kvalitet kommer att belysas. I ett individuellt arbete ska studenten dessutom välja och granska en studie som genomförts i syfte att bidra till utveckling av pedagogisk verksamhet. I detta arbete ska studenten beskriva och diskutera den valda undersökningen i relation till utveckling och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området i allmänhet och i relation till praktiknära forskning i synnerhet. Detta arbete kommer att läggas fram skriftligt och muntligt vid ett examinationsseminarium där olika praktiknära studier presenteras, diskuteras och granskas kritiskt.

Kan vi hjälpa dig?