Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Projektledning

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-38101
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Projekt har blivit en vanlig form för att organisera arbete. Var du än arbetar, eller kommer att arbeta, kommer du i kontakt med projekt. Det kan vara i form av uppdragsgivare, projektdeltagare, projektledare eller mottagare av resultatet från projekt. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av projektledning och projekt som arbetsform. Kanske arbetar du redan i projekt, men vill utveckla dina kunskaper kring arbetssätt i projekt. Kursen tar utgångspunkt i ett antal projektfaser som planering, genomförande och avslut. Både teoretiska grunder kring projekt och insikter i hur projekt hanteras i praktiken behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen handlar om projektledning, projekt och projekt som arbetsform, där utgångspunkt tas i hur arbetet med projekt bör ledas, planeras, genomföras, följas upp, styras och dokumenteras. Kursen inleds med en serie föreläsningar som behandlar områdena nedan. I mitten av kursen genomförs en tentamen, baserad på litteratur och föreläsningar. Därefter genomförs ett projektuppdrag i projektform, där projektfenomen väljs och studeras både i teori och i praktik. Projektuppdraget inleds med framtagning av en projektplan och därefter analyseras teori och praktik, i syfte att identifiera likheter, skillnader, orsaker och konsekvenser. Projektuppdraget dokumenteras i en rapport. Rapporten presenteras på ett seminarium för övriga studenter för att dela vunna insikter och erfarenheter. Kursen fokuserar följande områden:

  • Centrala begrepp och teori om projekt och projektledning
  • Projektorganisation
  • Ledarskap inom projekt
  • Riskhantering
  • Planering och uppföljning
  • Projektkalkylering/ekonomi
  • Gruppdynamik och teamarbete
  • Modeller för projektstyrning
  • Projektavslut
  • Verktyg för ledning, styrning och uppföljning av projekt

Kan vi hjälpa dig?