Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Robusta försörjningssystem

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-14201
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 20
Startar: 2020-03-23
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen ingår som programkurs i Magisterutbildning i byggteknik Hållbart samhällsbyggande. Utbildningen riktar sig mot hållbart samhällsbyggande och en optimering av de tre faktorerna, miljö, ekonomi och sociala aspekt inom det byggtekniska området. Samhällsbyggande inbegriper både nybyggnation, renovering av befintligt byggbestånd på enskild byggnads-, stadsdelsnivå samt samhällets tekniska system för den byggda miljön.

Innehåll

Kursen erbjuder en genomgång av planeringsprocessen och genomförande av infrastrukturbyggande, lagstiftning och styrmedel i relation till ansvars- och rollfördelning, Energiresurser, förnybara som klassiska gås genom samt stadens avfallsinsamlings- och hanteringssystem, VA-, avlopp- och dagvattensystem analyseras. Fördjupning sker i specifika tekniska lösningar för enskilda system, i hur stadens infrastruktur anpassas och kopplas samman till ett system och i tolkning av klimataspekter orsakade sårbarhet i stadens tekniska system.

Kan vi hjälpa dig?