Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Social rättvisa och hållbarhet i pedagogiskt arbete

15 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Innehåll

Kursen tar utgångspunkt i den bild av det nordiska utbildningssystemet som internationellt lyfts som föredöme gällande förhållandet social välfärd, jämlikhet och rättvisa. Bilden diskuteras kritiskt med hjälp av internationella såväl som nationella exempel på forskning, teoretiska modeller och begrepp. Kursen lyfter fram forskningsfältet pedagogiskt arbete och den forskningsinriktning som särskilt behandlar aktuella utmaningar och spänningar i dagens utbildningssystem genom fem teman:
•Introduktion: Teorier med fokus på social rättvisa och jämlikhet relativt utbildning idag.
•Historiska och internationella exempel: Socialdemokratins folkhem och neoliberala reformer.
•Social rättvisa i utbildning: Lokala och strukturella förändringar.
•Forskningsperspektiv och meta-teorier: Teoretiska vägval och begrepp.
•Metodval: Implikationer för studier om jämlikhet och rättvisa.

Kan vi hjälpa dig?