Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Socialrätt

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-25001
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 50
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid:

Denna introduktionskurs i socialrätt ger dig nödvändig kunskap och förståelse för vilka lagar och författningar som gäller inom det socialrättsliga området.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskap om och förståelse för innehåll och intentioner inom området gällande lagar och författningar. Kursen ger en introduktion till det socialrättsliga området och en översiktlig kunskap om rättsregler inom: socialrätt, socialförsäkringsrätt, allmän förvaltningsrätt, familjerätt, arbetsrätt och straffrätt.

Områden som särskilt belyses är:

  • Till socialrättsområdet hörande och angränsande lagstiftning
  • Kommunens respektive landstingets ansvar
  • Den enskildes rättigheter och delaktighet
  • Anhörigas roll
  • Gränsdragning mellan myndighetsutövning (beställare) och utförare
  • Begreppen skälig levnadsnivå och goda levnadsförhållanden
  • Etik, förhållningssätt och värderingar

Observera

Tre träffar anordnas i Borås men kursen kan också genomföras helt på distans via Zoom (eller motsvarande) i samband med introduktion och examinationsseminarium.
Kan vi hjälpa dig?