Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Statistik I

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-15201
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 10
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen inleds med en presentation av olika typer av variabler och datanivåer som kan förekomma i statistiska undersökningar. Vi fortsätter med hur ett datamaterial kan presenteras med hjälp av olika diagram, tabeller, genomsnittsmått och spridningsmått. Sedan går vi igenom hur man jobbar med deskriptiv statistik med hjälp av ett statistiskt program. Följande moment i kursen är grundläggande sannolikhetslära där studenterna lär sig viktiga begrepp som sannolikhet, betingad sannolikhet, stokastiska variabler och väntevärde samt hur dessa begrepp kan tillämpas inom ekonomiområdet. Den fjärde delen av kursen handlar om analytisk statistisk där kursdeltagarna lär sig att beräkna och tolka intervallskattningar och hypotesprövningar med en grupp. Kursen avslutas med en genomgång av hur indexserier kan användas för att redovisa utvecklingen av kvantiteter och priser över tid.

Kan vi hjälpa dig?