Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Statistik II

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-15301
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 10
Startar: 2020-03-30
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.
Studietid: Dag

Innehåll

Den första delen av kursen är en tydlig progression av kursen Statistik I därför fortsätter vi med hypotesprövning men genomför nu analyser av två eller flera grupper. Följande moment ger en introduktion till korrelationsanalys och regressionsanalys. Studenterna lär sig att använda olika typer av modeller och tolka outputen från en regressionsanalys. Studenterna lär sig att undersöka antagandena i en regressionsanalys och hur man bearbetar ett datamaterial för att kunna genomföra en regressionsanalys. I nästa moment fördjupar vi oss i hur man genomför analyser av tidsserier. Studenterna lär sig bland annat att identifiera den cykliska komponenten och trendkomponenten i en tidsserie. I följande moment lär sig studenterna att genomföra sambandsanalyser av kvalitativa variabler med hjälp av Chi-två metoden. Även andra tillämpningar av Chi-två metoden gås igenom i detta moment. Kursen avslutas med en introduktion till tester där antagandet om normalitet är orealistiskt. Studenterna lär sig att använda icke-parametriska varianter av t-testet med en och två grupper.

Kan vi hjälpa dig?