Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Svenska som främmande språk - fortsättningskurs

7,5 förutbildningspoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-31801
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 25
Startar: 2020-03-30
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

Kursen vänder sig till studenter som har mycket grundläggande kunskaper i svenska språket (A1). Kursen bygger vidare på den grundläggande grammatik som gås igenom i nybörjarkursen. Supinum och användning av hjälpverb introduceras liksom användandet av och skillnader i meningsbyggnad när det gäller huvudsats och bisats. Konjunktioner gås igenom samt regler för komparering av adjektiv. Ordinlärningen fokuserar på områden såsom till exempel studier och arbete. Kursen innehåller också svenska språkets uttalsregler. Kursen är i hög utsträckning centrerad kring kommunikativa övningar, där studenterna tillämpar de i kursen inhämtade kunskaperna. Skriftliga och muntliga uppgifter redovisas och bedöms kontinuerligt. Kursen ger också viss orientering i svensk studiekultur och svenska levnadsförhållanden.

Kan vi hjälpa dig?