Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Svenska som främmande språk - nybörjarkurs

7,5 förutbildningspoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-31701
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 50
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-03-29
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

Kursen vänder sig till studenter som inte har några tidigare kunskaper i svenska språket. Under kursen kommer grundläggande grammatik gås igenom, såsom svenskans verbgrupper när det gäller imperativ, presens och preteritum samt svenskans substantivgrupper och dess regler för singular och plural samt bestämd och obestämd form. Komparation av adjektiv plus dess olika ändelser behandlas liksom olika former av pronomen. Grundläggande regler för semantik gås igenom. I alla grammatiska moment så kontrasteras svensk mot engelsk grammatik. Ordinlärningen fokuserar på ord som används för och om presentation, familj, mat, boende och fritid. Kursen är i hög utsträckning centrerad kring kommunikativa övningar, där studenterna tillämpar de i kursen inhämtade kunskaperna. Skriftliga och muntliga uppgifter redovisas och bedöms kontinuerligt. Kursen ger också viss orientering i svenskt samhällsliv.

Kan vi hjälpa dig?