Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Textil- och klädhistoria i ett tvärvetenskapligt perspektiv, del 1

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Innehåll

Kursen behandlar svensk textil- och klädhistoria med betoning på 1800- och 1900-talen. Design, konstruktion, tillverkningsteknik och handel är centrala infallsvinklar. I kursen betonas vikten av använda tvärvetenskapliga perspektiv för att få syn på textil- och klädhistoriens komplexa processer. Hur ämnesområdet framställs på museer tas också upp.

Kan vi hjälpa dig?