Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Textil Innovation

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Anmälningskod: HB-13001
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 300
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Blandade tider

Textile Innovation

Through this new and innovative course we welcome you to join us in the fantastic world of Textiles!
The course will provide you with a better understanding about how garments and other products are constructed. This will be done by studying all the basic elements required to give you with a better insight about this part of the world.
Through these studies you will be able to create your own innovate perspective, in the form of a prototype, made individually or in a group.
Textiles are not only about the clothing we wear, but also a technical part of the world we live in.
This is a web-based distance course.

Innehåll

Kursen behandlar området textil produktutveckling, dvs. hur en textil produkt utvecklas mot bakgrund av designprocessen olika steg och ger en inblick i olika textila områden såsom tekniska textilier, funktionella textilier, smarta textilier och industritextilier. Kursen fokuserar på breda textiltekniska kunskaper och hållbarhetsaspekter om textila material, konstruktioner och processer samt hur dessa används i nya tillämpningar i den textila värdekedjan.

Kan vi hjälpa dig?