Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Undervisning i förskola

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-33001
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 32
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på undervisning och utbildning i förskollärarens praktik. I kursen ingår att utifrån aktuell forskning och teoretiska perspektiv problematisera undervisning både som en målstyrd process och vid spontana lärtillfällen i förskolan. Begreppet undervisning sätts i relation till utbildning och lärande med utgångspunkt i skollag och läroplan. Studenterna ges möjlighet att utifrån ett eget förändrings- och processarbete diskutera och reflektera över frågor rörande undervisning, utbildning, lärande och didaktik utifrån olika områden så som lek, omsorg, estetik, digitalisering och andra specifika ämnesområden. Fokus vilar på föreläsningar, litteraturseminarium och diskussioner.

Kan vi hjälpa dig?