Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bibliotekarie

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82301
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Antal platser: 70
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Biblioteksverksamheter vilar på tidlösa principer samtidigt som de ingår i ett fält som just nu genomgår en snabb och spännande utveckling.

Vill du ha ett socialt arbete i en dynamisk och utvecklingsbenägen verksamhet i ett globaliserat och digitaliserat informationssamhälle? Är du intresserad av att söka, organisera och tillgängliggöra information? Vill du förmedla kultur eller stödja forskning? Då är bibliotek rätt arbetsplats för dig!

Innehåll

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning som bygger på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och spänner över flera områden som är viktiga för bibliotek och andra informationsförsörjande verksamheter.

De kurser som ingår i utbildningen relaterar alla till bibliotekens centrala uppgift: att söka, organisera och tillgängliggöra information i olika form och i olika sammanhang. Under utbildningen kommer du få kunskaper om hur människor använder information och bibliotek och hur du möter dessa användare och stödjer deras informationssökande och -användning. Andra kurser ger dig kunskaper om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och vilka roller de kan inta i ett samhälle och/eller i en organisation. Du kommer vidare att utveckla färdigheter i att söka efter och organisera information. Utbildningen ger dig även kunskaper i vanliga arbetsmetoder och -redskap i biblioteksverksamheter samt i ledarskap. Du erbjuds både en bred kunskaps- och kompetensbas, tillämpbar i alla bibliotekstyper, och en möjlighet till egen specialisering i form av valbara kurser.

Bibliotekarieprogrammet är en akademisk utbildning och lägger därmed stor vikt vid övning i ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta är ett viktigt redskap för att kritiskt kunna värdera information av olika slag, både för dig själv och för andra som du som bibliotekarie ska arbeta med. Det är även en central förmåga för att du ska kunna bedriva verksamhetsutveckling i ditt yrkesliv. Samtidigt som du utvecklar forskningsförankrade kunskaper och ett analytiskt förhållningssätt, kommer du att under programmets gång ha kontakt med och få insyn i biblioteksfältet på olika sätt och i olika former: bland annat genom fältstudier, auskultationer, studiebesök och gästföreläsningar. Inom ramen för Bibliotekshögskolans Mentorsprogram erbjuds du en mentor inom bibliotekssektorn som stödjer din kompetensutveckling inför ditt framtida yrkesliv.

Programmet innehåller kurser inom följande områden:

- En inledande introduktionskurs till högre utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
- Kurser med centrala ämnesperspektiv:
om biblioteket som en samhällsinstitution
om människan som informations- & biblioteksanvändare
om att söka och organisera dokument och information
- Vetenskapsteori och forskningsmetod
- Valbara kurser
- Kandidatuppsatskurs