Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82113
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Antal platser: 25
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Gränslandet mellan biologi och teknik krymper och de båda områdena utvecklas snabbt. Detta skapar stora möjligheter för en kemiingenjör och är samtidigt en spännande utmaning. Kanske kommer du att arbeta med den viktiga uppgiften att skapa ett uthålligt samhälle och minska Sveriges oljeberoende? Varför inte en framtida forskarkarriär där du som doktorand ingår i någon av våra framgångsrika forskargrupper som arbetar med biobränslen och biopolymerer? Spännande arbetsuppgifter finns också inom olika branscher såsom läkemedelsindustrin och inom livsmedel, vattenrening, miljö m.m.

Innehåll

Utbildningen inom tillämpad bioteknik ger dig som har läst en gymnasieutbildning inom naturvetenskap eller teknik chansen att arbeta med dessa viktiga framtidsfrågor.
Förutom inriktningskurser läser du även mer allmänna kurser och grundläggande ingenjörsämnen. Denna bredd är viktig för att du lättare ska kunna sätta dig in i frågeställningar utanför ditt eget fack.
Under det första året lär du dig grunderna i kemi och laborationsteknik samt läser grundläggande energikurser. Redan på allra första kursen introduceras du i bioteknikens värld. Du får då även komma i kontakt med ditt framtida yrke genom att besöka företag och träffa yrkesverksamma ingenjörer. Flera av dem är tidigare studenter hos oss. Under det andra året får du fördjupa dina kunskaper och inriktas mot bioteknik. Tredje året läser du spetskurser och många av kurserna är i projektform, där du får komma i kontakt med verklighetsnära frågeställningar. Dessa kurser ger dig en god förberedelse inför din kommande yrkeskarriär. Under sista året har du också möjlighet att studera utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.
Utlandsstudier eller praktik
Under vårterminen i årskurs tre har du möjlighet att studera utomlands. Du har:

  • möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
  • möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
  • möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU