Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i pedagogiskt arbete

120 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-82011
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Vi ger dig en gedigen introduktion till forskning inom ämnet pedagogiskt arbete. Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska pedagogiskt planerings- och förbättringsarbete och att värdera olika forskningsresultat i relation till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Innehåll

Du lär dig att självständigt genomföra och redovisa vetenskapliga arbeten. Utbildningen ger dig också fördjupade insikter i vetenskapliga teorier med relevans för pedagogisk praktik, för att du ska kunna reflektera djupgående över såväl ditt eget yrkesutövande som forskning inom området.

Ämnet pedagogiskt arbete ingår som examensämne i forskarutbildning vid flera lärosäten. Grundtanken med ämnet är att det utgår från pedagogiska praktiker och behandlar frågor kring professionella pedagogers arbete. Innehållet behandlas ur ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat perspektiv och behandlar frågor inom såväl verksamhet på förskola, skola och högskola som på andra institutioner där utbildning bedrivs.